Login
Register
Начало
Фешън Калърс - Дантелени Рокли
Сряда, 08 Юли 2015 09:34

3 стъпки в избора на мечтания дом

Написана от

Всяка покупка на имот преминава през поредица от етапи. Щом заговорим за покупка на жилище, то в по-дългосрочен план е разглеждано през призмата на десетки аспекти, оформят се още толкова документи, но преди да се достигне финалната права – получаване на собственост е добре да сме на ясно с някои от тях:

 

Искате да притежавате къща във В. Търново, а не сте на ясно с условията и реда им. В първата част от договарянето трябва да са заложените теми свързани със стойността на имота и други по-съществени и пряко засягащи сделката въпроси. Тук се включват и срокове за съобразяване, документите за нотариус, начини на разплащане по сделката, капаро и крайна цена. В този момент идва и реда на главната част самото предаване на имота.

На лице трябва да са и направени проверки за правни и вещи тежести от двете страни. Не е шега работа всичко около подготовката за имот, затова и трябва да имате ясна представа.

Начален етап от покупка на имот:

Преди пристъпване към сделка, разумните и съвременни хора, прибягват към предварителен етап от договор, който се подписва между страните продавач и купувач. Това е и последният заключителен етап от същността на преговорите моменти и по водещи условия или всичко свързано с покупко-продажбата на недвижим имот. Такъв представлява вид договор, по силата, на който страните една по една се задължават, да спазват строго определени условия. Всичко това е до изтичане на определен срок и нотариална заверка над собствеността. Правната регламентация е свързана със задължения и договори, наред с това и с Гражданско-процесуалния кодекс. Валидността, на който се определя само в писмена форма, а по съдържание помества основни уговорки и съществени условия вързани с окончателния договор.

Видове договори за имот:

Към тези договорки се отнасят нотариален акт, договор за индивидуализиран имот, неговата крайна цена, срок и начин на плащане, срок за нотариус, уточняване срока за владение, в това число и неустойки при неизпълнение или забава. Радко, но е факт, че договора може да не е нотариално заверен. За предварителния договор е известно още, че може да се включват допълнения и/или да се правят промени, дори при окончателното му сключването. Всичко това е се съгласува от двете страни. Такова се предоставя само в писмена форма, която се нарича анекс към договор.

Финализиране на сделката:

Като последна и най-съществена част е сключването на нотариален акт. С неговото крайно подписване става и окончателното прехвърляне по законен начин на собствеността на избрания имот. Новият нотариален акт се регистрира в Агенцията по вписванията. Той представлява документ за право на собственост.

Всяка покупка на имот преминава през поредица от етапи. Щом заговорим за покупка на жилище, то в по-дългосрочен план е разглеждано през призмата на десетки аспекти, оформят се още толкова документи, но преди да се достигне финалната права – получаване на собственост е добре да сме на ясно с някои от тях:

Искате да притежавате къща във В. Търново, а не сте на ясно с условията и реда им. В първата част от договарянето трябва да са заложените теми свързани със стойността на имота и други по-съществени и пряко засягащи сделката въпроси. Тук се включват и срокове за съобразяване, документите за нотариус, начини на разплащане по сделката, капаро и крайна цена. В този момент идва и реда на главната част самото предаване на имота.

На лице трябва да са и направени проверки за правни и вещи тежести от двете страни. Не е шега работа всичко около подготовката за имот, затова и трябва да имате ясна представа.

Начален етап от покупка на имот:

Преди пристъпване към сделка, разумните и съвременни хора, прибягват към предварителен етап от договор, който се подписва между страните продавач и купувач. Това е и последният заключителен етап от същността на преговорите моменти и по водещи условия или всичко свързано с покупко-продажбата на недвижим имот. Такъв представлява вид договор, по силата, на който страните една по една се задължават, да спазват строго определени условия. Всичко това е до изтичане на определен срок и нотариална заверка над собствеността. Правната регламентация е свързана със задължения и договори, наред с това и с Гражданско-процесуалния кодекс. Валидността, на който се определя само в писмена форма, а по съдържание помества основни уговорки и съществени условия вързани с окончателния договор.

Видове договори за имот:

Към тези договорки се отнасят нотариален акт, договор за индивидуализиран имот, неговата крайна цена, срок и начин на плащане, срок за нотариус, уточняване срока за владение, в това число и неустойки при неизпълнение или забава. Радко, но е факт, че договора може да не е нотариално заверен. За предварителния договор е известно още, че може да се включват допълнения и/или да се правят промени, дори при окончателното му сключването. Всичко това е се съгласува от двете страни. Такова се предоставя само в писмена форма, която се нарича анекс към договор.

Финализиране на сделката:

Като последна и най-съществена част е сключването на нотариален акт. С неговото крайно подписване става и окончателното прехвърляне по законен начин на собствеността на избрания имот. Новият нотариален акт се регистрира в Агенцията по вписванията. Той представлява документ за право на собственост.

Всяка покупка на имот преминава през поредица от етапи. Щом заговорим за покупка на жилище, то в по-дългосрочен план е разглеждано през призмата на десетки аспекти, оформят се още толкова документи, но преди да се достигне финалната права – получаване на собственост е добре да сме на ясно с някои от тях:

Искате да притежавате къща във В. Търново, а не сте на ясно с условията и реда им. В първата част от договарянето трябва да са заложените теми свързани със стойността на имота и други по-съществени и пряко засягащи сделката въпроси. Тук се включват и срокове за съобразяване, документите за нотариус, начини на разплащане по сделката, капаро и крайна цена. В този момент идва и реда на главната част самото предаване на имота.

На лице трябва да са и направени проверки за правни и вещи тежести от двете страни. Не е шега работа всичко около подготовката за имот, затова и трябва да имате ясна представа.

Начален етап от покупка на имот:

Преди пристъпване към сделка, разумните и съвременни хора, прибягват към предварителен етап от договор, който се подписва между страните продавач и купувач. Това е и последният заключителен етап от същността на преговорите моменти и по водещи условия или всичко свързано с покупко-продажбата на недвижим имот. Такъв представлява вид договор, по силата, на който страните една по една се задължават, да спазват строго определени условия. Всичко това е до изтичане на определен срок и нотариална заверка над собствеността. Правната регламентация е свързана със задължения и договори, наред с това и с Гражданско-процесуалния кодекс. Валидността, на който се определя само в писмена форма, а по съдържание помества основни уговорки и съществени условия вързани с окончателния договор.

Видове договори за имот:

Към тези договорки се отнасят нотариален акт, договор за индивидуализиран имот, неговата крайна цена, срок и начин на плащане, срок за нотариус, уточняване срока за владение, в това число и неустойки при неизпълнение или забава. Радко, но е факт, че договора може да не е нотариално заверен. За предварителния договор е известно още, че може да се включват допълнения и/или да се правят промени, дори при окончателното му сключването. Всичко това е се съгласува от двете страни. Такова се предоставя само в писмена форма, която се нарича анекс към договор.

Финализиране на сделката:

Като последна и най-съществена част е сключването на нотариален акт. С неговото крайно подписване става и окончателното прехвърляне по законен начин на собствеността на избрания имот. Новият нотариален акт се регистрира в Агенцията по вписванията. Той представлява документ за право на собственост.

Всяка покупка на имот преминава през поредица от етапи. Щом заговорим за покупка на жилище, то в по-дългосрочен план е разглеждано през призмата на десетки аспекти, оформят се още толкова документи, но преди да се достигне финалната права – получаване на собственост е добре да сме на ясно с някои от тях:

Искате да притежавате къща във В. Търново, а не сте на ясно с условията и реда им. В първата част от договарянето трябва да са заложените теми свързани със стойността на имота и други по-съществени и пряко засягащи сделката въпроси. Тук се включват и срокове за съобразяване, документите за нотариус, начини на разплащане по сделката, капаро и крайна цена. В този момент идва и реда на главната част самото предаване на имота.

На лице трябва да са и направени проверки за правни и вещи тежести от двете страни. Не е шега работа всичко около подготовката за имот, затова и трябва да имате ясна представа.

Начален етап от покупка на имот:

Преди пристъпване към сделка, разумните и съвременни хора, прибягват към предварителен етап от договор, който се подписва между страните продавач и купувач. Това е и последният заключителен етап от същността на преговорите моменти и по водещи условия или всичко свързано с покупко-продажбата на недвижим имот. Такъв представлява вид договор, по силата, на който страните една по една се задължават, да спазват строго определени условия. Всичко това е до изтичане на определен срок и нотариална заверка над собствеността. Правната регламентация е свързана със задължения и договори, наред с това и с Гражданско-процесуалния кодекс. Валидността, на който се определя само в писмена форма, а по съдържание помества основни уговорки и съществени условия вързани с окончателния договор.

Видове договори за имот:

Към тези договорки се отнасят нотариален акт, договор за индивидуализиран имот, неговата крайна цена, срок и начин на плащане, срок за нотариус, уточняване срока за владение, в това число и неустойки при неизпълнение или забава. Радко, но е факт, че договора може да не е нотариално заверен. За предварителния договор е известно още, че може да се включват допълнения и/или да се правят промени, дори при окончателното му сключването. Всичко това е се съгласува от двете страни. Такова се предоставя само в писмена форма, която се нарича анекс към договор.

Финализиране на сделката:

Като последна и най-съществена част е сключването на нотариален акт. С неговото крайно подписване става и окончателното прехвърляне по законен начин на собствеността на избрания имот. Новият нотариален акт се регистрира в Агенцията по вписванията. Той представлява документ за право на собственост.

Допълнително